Home

Veranderstrategie vanuit HR-perspectief

 

Onze passie
Is het creëren van beweging binnen een bedrijf of organisatie, zodat de focus kan worden gelegd op samenwerken, leren van en met elkaar, continue verbetering, vernieuwing en kansen. We willen graag dat zoveel mogelijk mensen in Nederland met plezier (blijven) werken en van waarde zijn voor de organisatie.
 

Vanuit HR perspectief veranderen
Inukzoek werkt vanuit het HR vakgebied en is gespecialiseerd in het begeleiden van veranderingsprocessen. Daarbij kunnen naar keuze advisering, projectbegeleiding, workshops, de ‘Immunity to Change’ methodiek, Scrum, de DISC methode, de TNO toolbox voor duurzame inzetbaarheid medewerkers, bestaande of nieuwe HR-instrumenten, een trainingsacteur en een ‘dag op de hei’ worden ingezet.

Aanbod
Wij bieden diensten op drie niveaus:
 

Organisatie

 • HR advies op strategisch, tactisch en beheersmatig niveau.
  Naar keuze op interim- of projectbasis
 • Leiderschap ontwikkeling
 • Project management- en advisering
 • Projecten gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers
 • Programma’s op maat voor het bereiken van gewenste verandering of beweging
 • Ontwikkelen van competenties voor de toekomst

Team

 • Team coaching: krachtige teams, maximale samenwerking, over de eigen individuele grenzen en de grenzen van het team kijken, doelstellingen halen
 • Zelfsturende teams: opzetten, begeleiden, de succesfactoren 

Individueel

 • Executive coaching gericht op het versterken van leiderschap